<acronym id="iqaau"><small id="iqaau"></small></acronym><rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><div id="iqaau"></div></rt>
<rt id="iqaau"></rt>
<acronym id="iqaau"></acronym>

Kültür

Hotanl?lar?n 'közde kaz yumurtas?'

12.12.2018

Hotan, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneybat?s?nda ?pek Yolu'nun Taklamakan güney güzergâh? üzerinde yer alan tarihi bir kent.

Kentte daha çok meyve, üzüm, pamuk, bu?day, m?s?r ve pirinç üretimi yayg?nd?r ancak hayvanc?l?k da geli?mi?tir. Kentteki seyyar sat?c?lar kö?e ba?lar?na çektikleri arabalar?nda pi?irir bu yumurtay?.

Bu yumrtan?n pi?irme a?amas?nda ustal?k çok önemli, çünkü yumurta pi?irilirken s?cakl?k kilit öneme sahip. Yumurta hiç k?r?lmadan, oldu?u gibi köze koyuldu?undan ve közün ?s?s?yla pi?ti?inden dolay?, s?cakl?k yüksek olursa yumurta patlar. Ayr?ca, yumurtan?n her taraf?n?n e?it pi?mesi için de ara ara ufak hareketlerle oynat?l?r. Bu k?s?mda da dikkatli olmak gerekir.

Yumurta pi?erken arabadan zaman soka?a yay?lan koku herkesi ba??na çeker. ?nsanlar araban?n ba??nda yumurtay? yedikten sonra birkaç tane de eve götürür. Bu yumurtan?n bu kadar sevilmesinin nedeni, beyaz k?sm?n?n yumu?ak, s?cak ve esnek olmas?. Bununla beraber servis s?ras?nda eklenen tuz, kimyon ve k?rm?z? toz biber gibi baharatlar da kaz yumurtas?n?n lezzetini artt?r?r. Asl?nda bu baharatlar?n eklenmesinin bir di?er nedeni de kaz yumurtas?n?n a??r kokusunun bast?r?lmas?d?r.

Bu yumurta Hotan kentiyle o kadar özde?le?mi?tir ki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumçi gibi di?er kentlerinde bu i?i yapan ki?iler, kendilerine nereli olduklar? soruldu?unda, oral? olmasalar bile, bazen Hotanl? olduklar?n? söylerler.

友乐棋牌首页 济南震东棋牌官方下载首页| 不可思议棋牌下载| 捕鱼娱乐电玩城官网| 豪客棋牌app| 从亿棋牌下载